Polityka prywatności

Wstęp

Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać Twoje dane osobowe. Pragniemy poinformować Cię dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego możesz od nas oczekiwać.

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jest Magdalena Kozioł, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą +10 To Talent Magdalena Kozioł, ul. Poetów 10c/9, 03-147 Warszawa, NIP 5421815788, REGON 142504147. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@sensutworzenie.pl

Jakie dane zbieramy?

Wysyłając nam wiadomość email przekazujesz nam swój adres e-mail. Treść wiadomości może uwzględniać także miejsce pracy, stanowisko lub numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu.

Zapisując się na newsletter podajesz nam swój adres email oraz imię. Dane te przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu i wyrażenia dodatkowej zgody na otrzymywanie newslettera.

Zakładając konto użytkownika w sklepie internetowym, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z wypełnienia formularza.

Składając zamówienie w klepie internetowym, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z wypełnienia formularza oraz wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia rachunku.

Składając zamówienie na proces coachingowy lub warsztaty przekazujesz nam dane uwzględniające imię, nazwisko, adres e-mail i telefon, a także dane niezbędne do wystawienia rachunku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z wypełnienia formularza oraz wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia rachunku.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Korzystanie ze strony www wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona www. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, obejmujących m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony www i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną www, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Po co je zbieramy?

Dane te niezbędne są do poprawnego działania strony www, wysyłki newslettera, realizacji zamówienia oraz poprawnego księgowania.

Partnerzy

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są przez Magdalenę Kozioł, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą +10 To Talent Magdalena Kozioł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5421815788, REGON 142504147. w celu realizacji zamówienia.

Dane przekazywane w związku z dokonywaniem płatności, przetwarzane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

Zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu Fakturownia.pl, administrowanego przez Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.

Faktury przekazywane są do biura rachunkowego BIURO RACHUNKOWE MERIT JOANNA BAGROWSKA, O5-126 Nieporęt, Michałów-Grabina, uL. Cisowa 9.

Inni partnerzy:

Zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w związku z prowadzeniem korespondencji mailowej.

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, VAT Reg. No. IE9692928F w celu prowadzenia kontaktu, korespondencji z Użytkownikami.

UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania w celu prowadzenia wysyłki newslettera.

Inni odbiorcy

Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

Twoje prawa

Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić, wystarczy wysłać informację na mail: kontakt@sensutworzenie.pl

Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy wysłać informację na mail: kontakt@sensutworzenie.pl. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.

W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?  

W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.